سمت ها و سطح ها

از ابتدای شکل گیری تمدن ها بشر بی وقفه در حال کار کردن بوده اما چرا ؟

چرا کار می کنیم؟

چرا ساعت های زیادی از عمرمون رو میفروشیم ؟

چرا خودمون رو محدود به حضور فیزیکی در یک محیط می کنیم ؟

دلایل زیادی هست مثل اینکه کار به ما ارزش میبخشه و همه ما دوست داریم ارزشمند باشیم ، مفید باشیم ، مستقل باشیم ، فعال باشیم ، در اجتماع حضور داشته باشیم ، با برنامه و هدفمند باشیم و . . . اما قطعا مهمترین ارزشی که برای همه ماهست حقوق ، درآمد و مزایایی هست که کار کردن برای ما به همراه داره .

نمیدونیم چرا اما تو قریب به اتفاق اکثر اداره ها و شرکت ها مساله حقوق و دستمزد در پوشش و محرمانگی به سر میبره و معمولا مسئولین مالی مثل یه راز مگو با حقوق هر فرد رفتار میکنند !

شاید چون مبنا و معیار خاصی برای تعریف میزان حقوق هر فرد وجود نداشته و متاسفانه خیلی وقت ها به خاطر مشخص نبودن همین معیارها اسباب حس نا عدالتی فراهم شده و طبعا سو تفاهم های بزرگی به وجود اومده که موجب رنجش کارمندان و مدیران از هم شده . . .

چون مدیران با در نظر گرفتن شرایط کلی احساس میکردن میزان حقوق منصفانه است اما طرف مقابل این نظر رو نداشته.

با این حساب برای حل این مساله راهی به جز شفاف سازی سیستم پرداخت حقوق در ابتدای هر سال وجود نداره .

ما پارامترهای مهمی که در درجه اول نقش مهمی در میزان حقوق و رضایتمندی هر فرد دارند و در درجه دوم برای مجموعه امکان پرداخت دارند رو شناسایی کردیم و در ادامه برای هرکدوم تعریف مشخص و ثابتی ارائه خواهیم با این حساب همه افراد با بررسی هر پارامتر میتونن حقوق تعلق گرفته به خودشون رو حساب کنند .

پارامتر اول -حقوق پایه

حقوق پایه مبلغی مشخص است که انتهای هر سال رقم آن از سوی دولت به صورت عمومی اطلاع رسانی میگردد.

حقوق پایه در سال 1398 مبلغ 1/5 میلیون تومان است و این مجموعه نیز موظف به پرداخت این مبلغ در همه شرایط میباشد .

پارامتر دوم -ضریب شغل

در این مجموعه افراد با تخصص های متفاوتی در کنار هم مشغول به کار میباشند .

هر تخصص از سطوح مختلفی از پیچیدگی ، مهارت ،توانمندی ، استعداد و طبعا مسئولیت های متفاوتی برخورداراست .

با در نظر گرفتن تمامی جوانب هر تخصص برای هر کدام ضریب مشخصی در نظر گرفته ایم که به آن ضریب شغل میگوئیم .

در جدول زیر میزان مبلغی که بنا بر هر تخصص به حقوق پایه هر فرداضافه خواهد شد آورده شده است :

محورتخصص ضریب شغل ضریب سرپرست ضریب مدیریت
فروش 1/6 2/6 4
پشتیبانی فروش 1/6 2/6 3/6
گرافیک 1/6 2/6 3/6
برنامه نویس Back End 2 3 4
برنامه نویسFront End 1/8 3 4
Back End Maintenance 1/8 2/8 3/6
روابط عمومی 1/6 2/6 3/6
صدای مشتری 1/6 2/6 3/6
حسابداری 1/6 2/6 4
کنترل کیفی 1/6 2/6 3/6
محتوا(Seo.CIP) 1/6 2/6 4
امور قراردادها 1/6 2/6 3/6
امور دفتری 1/2 2/2 3
کارآموزی 0 2 3
خدمات 1/2 2/2 -
(جدول شماره یک)


به تعاریف ذیل به منظور درک بهتر ضرایب فوق توجه نمائید:

مدیریت:

فردی است که حداقل 2 تیم و حداکثر 4 تیم را تحت هدایت ، سرپرستی و کنترل داشته باشد

سرپرست:

فردی است که هدایت و کنترل 1 تیم حداکثر 4 نفره را برعهده داشته باشد.

پارامتر سوم - وفاداری

با توجه به نقش مهم تجربه در پیشبرد بهتر و سریع تر امور ، تخصیص کاری ، آموزش نیروهای جدید و همچنین حساسیت ویژه مدیران مجموعه در جذب و استخدام ، حضور مسئولانه و طولانی مدت همکاران در طی سالهای متمادی از اهمیت بالایی برخوردار است که ما در اصطلاحی نام آشنا آن را " وفاداری" می نامیم . شاخصه تعیین وفاداری تعداد سال های همکاری با مجموعه می باشد و هر بازه درصد مشخصی را به حقوق فرد منظور اضافه خواهد کرد . در جدول زیر بازه های زمانی وفاداری و ضریب آن مشخص شده است :

سالهای وفاداری ضریب افزایش
1-2 5%
3-4 15%
5-7 25%
8-10 50%
11-15 100%
16-20 200%
21-30 300%

(جدول شماره دو)

پارامتر چهارم -سرپرستی خانواده

در این پارامتر سرپرست تنها به معنای افراد متاهل نمی باشد و علاوه بر افراد متاهل شامل افرادی است که بنابر شرایط زندگی ، سرپرستی فرد یا افرادی از خانواده خود را به عهده دارند .

این پارامتر بر اساس شرایط بیمه ای فرد در مجموعه قابل شناسایی میباشد .

علاوه بر سرپرستان خانواده افراد متاهلی که صاحب یک یا چند فرزند میباشند نیز از افزایش حقوق متمایزی برخوردار هستند .

در جدول زیر درصد افزایش حقوق براساس نوع شرایط مشخص گردیده است .

نوع وضعیت ضریب افزایش
متاهل / سرپرست 10%
دارای فرزند 15%
(جدول شماره سه)
پارامتر پنجم- کارانه

با توجه به تعاریف فوق حقوق ها در دو دسته پرداخت با پارامترهای ثابت و پرداخت با پارامترهای متغیر جای میگیرد .

در حقوق های ثابت با در نظر گرفتن شرایط استفاده از هر پارامتر در پایان مبلغی مشخص خواهد شد که به صورت ماهانه و بدون تغییر به فرد در طی سال تعلق میگیرد .

به عنوان مثال : حقوق پایه + ضریب شغل + وفاداری = حقوق نهایی

اما برای برخی از افراد و یا در برخی از تخصص ها بخش قابل توجهی از حقوق نهایی با احتساب" کارانه" مشخص خواهد شد .

:تعریف ما از کارانه به شرح زیر میباشد

تخصیص پاداشی به منظور قدردانی از تلاش فعالانه ای که موجب میشود شرح وظایف مطابق با برنامه ریزی سرپرست تیم در ابتدا انجام ، سپس کنترل کیفی و درنهایت مستندسازی شوند .

حقوق این افراد علاوه بر پارامترهای ثابت که هر کدام دارای مبلغ مشخصی میباشند از پارامترهای متغیر که هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی می باشد ؛ بهره میگردد .

برای تخصیص کارانه به صورت کمی از فرمول زیر استفاده می کنیم :


@title

همچنین در مجموعه منظومه نگاران به منظور قدردانی از تمام افرادی که نقشی اثرگذار در بهبود عملکرد مجموعه دارند کارانه تنها به صورت کمی محاسبه نمیگردد بلکه به صورت کیفی نیز قابل تخصیص می باشد .

موقعیت ضریب کارانه کیفی
همه مشاغل 25%
مشاغل تاثیرگذار 50%
مشاغل بسیار تاثیرگذار 75%
مشاغل کلیدی 100%
(جدول شماره چهار)
پارامتر ششم -مدیریت و سرپرستی

از مهم ترین شاخص های اثر گذار بر حقوق نهایی "حق مدیریت و سرپرستی"میباشد.

در مجموعه منظومه نگاران تعریفی تحت عنوان اضافه کار نخواهیم داشت چرا که معتقدیم برای داشتن زندگی سالم باید در محدوده ساعات کاری تعریف شده به فعالیت پرداخت اما برخی از واحد ها و افراد به موجب نقش رهبری و کلیدی که در کار دارند به تمامی امکان استفاده از ساعات کاری تعریف شده را ندارند به همین سبب طبیعی است که برای این افراد امکان ویژه ای در نظر بگیریم .

در ادامه شاخص های مهم در این پارامتر مطرح میگردد :

شاخص های اندازه گیری
مدیریت
مدیریت 1-تجربه بالای حل مساله
2-توانایی شناسایی و حل مشکلات گروه
3-توانایی متقاعد سازی و گفت و گوی راهگشا با اعضای گروه
4-درک و پذیرش نظرهای متفاوت برای تصمیم گیری
5-مالکیت در سطح محصول ، فرآیند
6-توانایی نرملایز کردن ددلاین ها
7-دانش بین رشته ای در تخصص های مختلف
سرپرست 8-تجربه و دانش تخصصی مرتبط
9-اشراف کامل به همه ابعاد حوزه تخصصی فعالیت
10-توانایی خرد کردن و دسته بندی استوری ها
11-استفاده از تکنولوژی و ابزارها جهت بهبود انجام فرآیند کارها
12-تسلط و درک کامل بر همه بخش های فعالیت و تعریف فرآیندها ، دستورالعمل ها و سازو کارها
13-مسئولیت و پاسخ گویی نسبت به تحویل به هنگام کارهای گروه
14-مسئولیت و پاسخ گویی نسبت به کیفیت انجام کارهای گروه
15-توانایی برگزاری و مدیریت جلسه با مشتریان سازمان
16-مسئولیت نسبت به هدایت ، حمایت ، و آموزش کار آموزها و افراد جدید گروه
17-توانایی توسعه و بهبود فرآیندهای انجام کار در گروه
18-توانایی برقراری ارتباط مناسب با سایر گروه ها
19-مدیریت مرزهای بین فردی و همکاری حرفه ای
20-مستندسازی پیوسته و کارای تمامی فعالیت های گروه
21-مطالعه پیوسته در تمام حوزه های فعالیت های مرتبط با گروه
22-توانایی تشخیص اولویت های انجام کار گروه و تقسیم فعالیت ها به قسمت های کوچک و واضح

سطح بندی تخصص ها


سئو
سطح یک
مسلط به کار با نرم افزارای عمومی کامپیوتر : ICDL
مسلط به نرم افزار CRM و گزارش نویسی روزانه
متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله
توانایی انجام کار با کیفیت برحسب استاندارد های تعریف شده
توانایی انجام کار به صورت گروهی
مسلط به سئو خارجی : بک لینک گیری و رپورتاژ
سطح دو
توانایی شناخت و آنالیز و تدوین کلمات کلیدی و آشنا به بک لینک
مسلط به سئوی محتوایی و الزامات نگارش در فضای وب و اصول ویراستاری
سطح سه
تسلط در استفاده از پنل های Google Web Master . Google Analytics . Alexa . Moz
مسلط به سمنتیک وب و Structured Data
سطح چهار
توانایی تحلیل داده های گزارش Web Master و Analytics و ارائه بهترین راه حل جهت رفع خطاهای موجود


گرافیست وب
سطح یک
مسلط به کار با نرم افزارای عمومی کامپیوتر : ICDL
مسلط به نرم افزار CRM و گزارش نویسی روزانه
متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله
توانایی انجام کار با کیفیت برحسب استاندارد های تعریف شده
توانایی انجام کار به صورت گروهی
مسلط به Photoshop ، Illustrator یا Corel
آشنایی با طراحی بصری ، چیدمان صحیح و کاربرد رنگ
آشنا به روانشناسی رنگ ها
سطح دو
تسلط کامل به طراحی واکنش گرا
مسلط به طراحی بنر وب
سطح سوم
توانایی طراحی بنرهای Social Media و طراحی Landing Page
بروز بودن با آخرین روند UX و UI، تکنیک ها و فن آوری
تسلط در صفحه آرایی با Grid
سطح چهار
تسلط کامل به HTML & CSS
تسلط به Javascript & jQuery


پشتیبانی فروش
سطح یک
مسلط به کار با نرم افزارای عمومی کامپیوتر : ICDL
مسلط به نرم افزار CRM و گزارش نویسی روزانه
متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله
توانایی انجام کار با کیفیت برحسب استاندارد های تعریف شده
توانایی انجام کار به صورت گروهی
سطح دو
توانایی برقراری ارتباط مناسب
آشنا با مفاهیم مشتری مداری و مذاکره تلفنی
توانایی گفت و گوی موثر و متقاعد سازی
تسلط کامل به پنل مدیریتی BasisCore
نظم و دقت بالا خصوصا در امور تکرار پذیر
سطح سوم
تسلط کامل به تمام ماژول های E-Commerce Basiscore
توانایی برگزاری و مدیریت جلسات الحاقیه با مشتری
آشنا با مفاهیم طراحی UI&UX
آشنا با اصول کلی طراحی سایت
آشنا با مفاهیم سئو
توانایی برقراری ارتباط مناسب با سایر گروهها
سطح چهار
مسلط به دیجیتال مارکتینگ
آشنا با انواع سیستم های مدیریت محتوا


فروش . امور قراردادها . امور مالی فروش
سطح یک
مسلط به کار با نرم افزارای عمومی کامپیوتر : ICDL
مسلط به نرم افزار CRM و گزارش نویسی روزانه
متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله
توانایی انجام کار با کیفیت برحسب استاندارد های تعریف شده
توانایی انجام کار به صورت گروهی
توانایی بازاریابی و ایجاد سرنخ جدید
سطح دو
پیگیری فروش
توانایی حضور در نمایشگاه ها و رویدادها جهت معرفی خدمات و ارتباط با مشتریان
تسلط کامل به پنل مدیریتی BasisCore
توانایی انجام امور مربوط به وصول مطالبات
تسلط کامل به تمام ماژول های E-Commerce Basiscore
سطح سوم
تنظیم و انعقاد قرارداد فروش با مشتریان
دارای روحیه پیگیری و به نتیجه رساندن امور محوله
مسلط به اصول فروش و بازاریابی
توانایی برقراری ارتباط موثر با سطوح مختلف مشتریان و مدیران
آشنایی با ابزارهای گوکل مانند : Google Web Master , Google Analytics,Google Adwords
سطح چهار
مسلط به دیجیتال مارکتینگ
آشنا با انواع سیستم های مدیریت محتوا
آشنا با مفاهیم طراحی UI&UX
مسلط به اصول کلی سئو
مسلط به استفاده از ابزارهای Kw Finder , Ahrets , Alexa , Moz


CIP
سطح یک
مسلط به کار با نرم افزارای عمومی کامپیوتر : ICDL
مسلط به نرم افزار CRM و گزارش نویسی روزانه
متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله
توانایی انجام کار با کیفیت برحسب استاندارد های تعریف شده
توانایی انجام کار به صورت گروهی
سطح دو
آشنا با مفاهیم مشتری مداری و مذاکره تلفنی
تسلط کامل به پنل مدیریتی Basiscore
نظم و دقت بالا به خصوص در کارهای تکرار پذیر
مسلط به نرم افزار Photoshop
آشنایی با اصول نگارش فارسی و توانایی تایپ سریع
سطح سوم
آشنا با مفاهیم طراحی UI&UX
آشنا با اصول کلی طراحی وب سایت
توانایی و مهارت در تولید محتوای به روز با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی
مسلط بر مفاهیم سمنتیک وب و Structured Data
تسلط کامل به تمام ماژول های E-Commerce Basiscore
مسلط به سئوی محتوایی و الزامات نگارش در فضای وب و اصول ویراستاری
سطح چهار
مسلط به سئوی داخلی On-Site
آشنا به HTML & CCS


کنترل کیفی
سطح یک
مسلط به کار با نرم افزارای عمومی کامپیوتر : ICDL
مسلط به نرم افزار CRM و گزارش نویسی روزانه
متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله
توانایی انجام کار با کیفیت برحسب استاندارد های تعریف شده
توانایی انجام کار به صورت گروهی
سطح دو
منظم و دقیق به خصوص در کارهای تکرار پذیر
تسلط کامل به پنل مدیریتی Basiscore
سطح سوم
مسلط به اصول کلی طراحی سایت
آشنا با اصول کلی Seo On-Site
آشنا با طراحی بصری ، چیدمان و کاربرد صحیح رنگ
آشنا با صفحه آرایی با Gride
سطح چهار
به روز بودن با آخرین روندهای UI & UX
تسلط در استفاده از پنل های Google Web Master
تسلط کامل به اصول و مفاهیم تست وب سایت
آشنا با مفاهیم سمنتیک وب و Structured Data


صدای مشتری
سطح یک
مسلط به کار با نرم افزارای عمومی کامپیوتر : ICDL
مسلط به نرم افزار CRM و گزارش نویسی روزانه
متعهد به زمان و انجام به موقع امور محوله
توانایی انجام کار با کیفیت برحسب استاندارد های تعریف شده
توانایی انجام کار به صورت گروهی
سطح دو
دارای روابط عمومی بالا و صبور در ارتباط با مشتری
دارای روابط عمومی بالا و صبور در ارتباط با مشتری
توانایی برقراری ارتباط و مذاکره موثر
مسلط به پنل مدیریتی BasisCore و توانایی آموزش آن به مشتریان
آشنا با مفاهیم مشتری مداری و مذاکره تلفنی
نظم و دقت بالا خصوصا در کارهای تکرار پذیر
داشتن مهارت در نگارش فارسی و توانایی تایپ سریع
ثبت و رسیدگی به درخواست های مشتریان از کانال های ارتباطی مانند تلفن ، ایمیل ، پیامک و ...
علاقمند به پاسخگویی تلفنی
دارای توانایی و روحیه تعامل با مشتریان شاکی و ناراضی
سعه صدر و تاب آوری بالا
انعطاف پذیری بالا
تسلط کامل به پنل مدیریتی Basiscore
توانایی مذاکره و متقاعدسازی
تسلط کامل به تمام ماژول های E-Commerce Basiscore
سطح سوم
مسلط به پشتیبانی خدمات ایمیل ، هاست و دامنه
توانایی استفاده از فتوشاپ
توانایی تحلیل درخواست های مربوط به Maintenance
آشنا با اصول کلی طراحی وب سایت
مسلط با اصول کلی Seo Onsite
مسلط به سئوی محتوایی و الزامات نگارش در فضای وب و اصول ویراستاری
سطح چهار
مسلط به استفاده از ابزارهایWoorank, Search Console , Alexa , Moz و توانایی تحلیل و گزارش
آشنا با مفاهیم سمنتیک وب و Structured Data