فرم مشاوره

ترافیک نامحدود

ترافیک نامحدود

سیستم های مانیتورینگ همواره در حال اندازه گیری مصرف وب سایت ها می باشند ، این مانیتوریتنگ برای منظور امنیتی و جلوگیری از سو استفاده احتمالی برای سلامت کسب و کار شما بسیار ضروری است . زمانیکه کسب و کار شما از ترافیک نامحدود بهره مند میشود ، تنها سیستم نظارتی BasisPanel از این مهم مراقبت می کند که فایل های مورد استفاده در کسب و کار شما توسط دیگران (دامنه های دیگر و به صورت مشکوک و یا سودجویانه مورد استفاده قرار گیرد) غیر از این حالت هیچ محدویت بر روی میزان مصرف اعمال نخواهد شد .