فرم مشاوره

اشتراک گذاری عمومی

 اشتراک گذاری عمومی

شتراک گذاری عمومی در حقیقت مانند به اشتراک گذاری محتوا (عکس و ویدیو و مطلب و …) بر روی پروفایل عمومی شبکه های اجتماعی می باشد . با این روش شما بدون نیاز به داشتن hosting و نام دامنه میتوانید فایل های مورد نظر را بدون سطح دسترسی برای افراد ارسال کنید در سطح پیشرفت از این روش میتوان برای راه اندازی وب سایت شخصی استفاده کرد.